Cause marketing
Marketing

Cause marketing, cause related marketing (marketing społecznie zaangażowany)

Cause marketing lub cause related marketing, to działanie polegające na wspieraniu różnych grup społecznych i inicjatyw. Robimy to, aby uzyskać aprobatę określonej grupy społecznej lub uzyskać pozytywną opinię o marce, produkcie lub ofercie. Jest to forma pośrednia między marketingiem mającym na celu przeznaczenie komercyjne, a marketingiem społecznym.

Wykorzystuje się więc założenia marketingu społecznego. Korzysta się z technik marketingowych do komunikacji problemów o charakterze społecznym chcąc jednocześnie uzyskać efekt komercyjny (pozytywny wizerunek marki, utożsamianie się z nią określonej grupy i sprzedaż).

marketing Cause

Niezbędna jest współpraca 3 stron

Dochodzi tutaj do współpracy 3 stron – biznesu, organizacji społecznych i finalnych konsumentów.
Często społecznym celem kampanii jest działanie marketingowe nastawione na zmianę szkodliwych społecznie zachowań (np. promocja zdrowia, akcje charytatywne).

Analizując sytuację na rynku widzimy sporo organizacji non-profit, które mają szczytne idee. Jednak nie posiadają odpowiednich kompetencji marketingowych lub zasobów finansowych, aby dotrzeć ze swoim przekazem do szerokiego grona odbiorców. Państwo nie może wspierać każdej z takiej inicjatyw, dlatego podmioty te coraz częściej stają się stroną kampanii cause marketingowej. Realizują ją wspólnie z wyspecjalizowanymi agencjami i domami mediowymi.

Jakie korzyści płyną z tej współpracy?

Tego typu kampanie są korzystne dla każdej ze stron:

  • Organizacja non-profit otrzymuje nieodpłatną pomoc marketingową oraz dotarcie do osób, które bez tego typu kampanii nigdy by się o niej nie dowiedziały;
  • Marki zyskują dotarcie do grupy docelowej zgromadzonej wokół danej organizacji. Marka zapewnia sobie pozytywny wizerunek, który może przekształcić się w zwiększenie sprzedaży produktów lub usług marki;
  • Konsument, który dowiaduje się o prowadzonej przez organizację non-profit aktywności, ma szansę dołączyć się do jej postulatów. Może też po prostu skorzystać z produktu marki, która wspiera wyznawane przez niego wartości

marketing społeczny

Kampanie cause marketingowe możemy realizować wspólnie z jedną markę jednorazowo. Możemy je realizować wspólnie z wieloma podmiotami jednocześnie w regularnych odstępach czasu.

Jeśli pewne działania będziemy realizować systematycznie, będziemy mieć zorganizowaną społeczność a cel szczytny i trafiający do odbiorców, wówczas możemy stworzyć rzeczy wielkie. Idealnym przykładem może być tutaj Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP), która od wielu już lat organizuje zbiórki na cele charytatywne. W akcję rok do roku angażuje się coraz więcej podmiotów, a zarobione podczas jej trwania pieniądze trafiają na konto Fundacji.

2 komentarze

  • Aneta

    Z takim marketingiem człowiek nie spotyka się często. Szkoda. Dzięki takim formom promocji marki, w których zyskują inni, człowiek nie przestaje wierzyć w ten powalony świat 🙂 Wydawać by się mogło, że duże marki mają w poważaniu wszelką odpowiedzialność społeczną, zaangażowanie w polepszenie życia tych których los trudno doświadczył, ale cause marketing …to coś pięknego! Brawo 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *