marketing brand evangelism
Szeptanka

Evangelist marketing (brand Evangelist) – formy marketingu szeptanego

Jest to forma marketingu, która ma za zadanie wywołać u odbiorcy (użytkownika forum, danej grupy dyskusyjnej lub społeczności) silną identyfikację z produktem, usługą lub marką. Prowadząc tego typu działania, w konsumencie budujemy zaufanie i wiarę w to, że dana marka jest najlepszym rozwiązaniem. Można powiedzieć, że użytkownicy stają się tzw. ewangelistami marki.

Gdzie ewangeliści komunikują markę?

Użytkownicy ci, z własnej woli angażują się w aktywne rekomendowanie marki. Komunikują ją na forach i w społecznościach, w których funkcjonują. Polecają ją swoim znajomym, z którymi rozmawiają w Internecie, na różnych platformach lub za pośrednictwem komunikatorów. Rekomendują oni markę także swoim realnym znajomym – rodzinie i przyjaciołom

Bardzo ważne jest tutaj to, że osoby te robią to nieodpłatnie i z głębokiej wiary w produkt, markę lub usługę. Dla ewangelistów marki, ich ulubiona marka jest najlepszym produktem na rynku. Oni sami z niej korzystają i zachęcają innych aby również jej używali. Dla nich inne marki nie istnieją.

Najważniejszy jest serwis klienta

Aby wykształcić społeczność, którą można nazwać ewangelistami naszej marki, marka musi duży nacisk położyć na serwis i obsługę klientów. Dla konsumentów, którzy jeszcze nie są naszymi ewangelistami, obcowanie z marką i korzystanie z niej musi być przyjemnością – użytkownik musi czuć potrzebę powrotu i ponownego skorzystania z naszej usługi.

brand evangelism

Nie wykształcimy tej społeczności jeśli serwis naszej marki będzie kulał lub prowadzony będzie nieodpowiednio.
Kolejną kluczową rzeczą jest tu zrozumienie grupy swoich odbiorców – marka musi rozumieć swoją grupę docelową, rozumieć jej potrzeby i oczekiwania. Co więcej – musi na nie odpowiadać i dawać swoim odbiorcom produkty lub usługi których oczekują.

Marka musi być otwarta na dialog

Musi to być również marka, która prowadzi otwartą komunikację i uczestniczy w życiu swoich odbiorców.

Działania brand Evangelist mają dla marki bardzo dużą wartość, ponieważ marka dzięki nim zyskuje naturalnych ambasadorów i darmowe rekomendacje.
Marki wykorzystujące tego typu działania mają bardzo wysoki NSP (Net Promoter Score, czyli narzędzie oceny lojalności klientów danej firmy). Idealnym przykładem marek z wysokim NSP są takie brandy jak Apple, Harley-Davidson, Siemens czy Philips.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *