• Marketing

    Brand blogging

    Marketing nie jest dziedziną stałą, która nie zmienia się z biegiem lat. Wręcz odwrotnie. To w marketingu znajdujemy odzwierciedlenie zmieniających się realiów i trendów. Są one wynikiem nieustającego wyścigu marek o dotarcie do grupy docelowej. Brand blogging jest stosunkowo nowym narzędziem. Jego celem jest blogowanie o konkretnych produktach – dzielenie się informacjami o nim, porównywanie go z produktami konkurencyjnymi i wskazywanie jak produkt działa. Jak ludzie młodzi poszukują informacji o produktach? Brand blogging jest idealnym narzędziem aby dotrzeć do osób z młodego pokolenia. Wynika to głównie z faktu, że młode pokolenie nie jest już tak podatne na reklamę jak stare pokolenie. Młodzi ludzie coraz częściej poszukują inspiracji i wiedzy o…