• marketing casual
    Marketing

    Casual marketing

    Pojęcie casual marketingu jest jednym z niszowych zagadnień, na temat którego ciężko znaleźć jakieś informacje. Gdy przeglądamy liczne strony poświęcone zagadnieniom marketingu, jedyne informacje jakie możemy znaleźć na temat casual marketingu ograniczają się do stwierdzeń, że to działania pośrednie, które stanowią wsparcie dla głównego produktu, który jest promowany. Podział kampanii casual marketingu Tego typu działania marketingowe, w obrębie marketingu szeptanego można podzielić na kilka grup: Promocja (edukacja) branży, produkt w tle Z tego typu działaniami casual marketingowymi mamy do czynienia w sytuacji, gdy promując jakiś produkt staramy się go wkomponować w branżę. Pisząc więc o produkcie X piszemy jednocześnie i zwiększamy świadomość całej branży, w której znajduje się promowany produkt.…