• Cause marketing
    Marketing

    Cause marketing, cause related marketing (marketing społecznie zaangażowany)

    Cause marketing lub cause related marketing, to działanie polegające na wspieraniu różnych grup społecznych i inicjatyw. Robimy to, aby uzyskać aprobatę określonej grupy społecznej lub uzyskać pozytywną opinię o marce, produkcie lub ofercie. Jest to forma pośrednia między marketingiem mającym na celu przeznaczenie komercyjne, a marketingiem społecznym. Wykorzystuje się więc założenia marketingu społecznego. Korzysta się z technik marketingowych do komunikacji problemów o charakterze społecznym chcąc jednocześnie uzyskać efekt komercyjny (pozytywny wizerunek marki, utożsamianie się z nią określonej grupy i sprzedaż). Niezbędna jest współpraca 3 stron Dochodzi tutaj do współpracy 3 stron – biznesu, organizacji społecznych i finalnych konsumentów. Często społecznym celem kampanii jest działanie marketingowe nastawione na zmianę szkodliwych społecznie…